Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.6
*Obavezna polja.
Ime i prezime *
Spol *
Datum rođenja *
Adresa (ulica i broj) *
Broj telefona (kućni)
Broj telefona (na poslu)
Mobitel
E-mail adresa
OIB *
Status *
Stručna sprema/zvanje
Posebna znanja i vještine
Da li ste već volontirali, gdje i na kojim poslovima?
Što Vas potiče na volontiranje u Crvenom križu?
U kojim aktivnostima želite volontirati?
Aktivnosti