Pod zdravstvenim odgojem podrazumijevaju se:

1. prva pomoć za vozače,

2. prva pomoć za zaposlenike,

3. prva pomoć za mladež Hrvatskoga Crvenog križa,

4. tečaj BLS/AED (tečaj osnovnih postupaka oživljavanja uz korištenje automatskog defibrilatora), te

5. ostali zdravstveno-edukativni programi.