Velika humana akcija koju je Konzum  pokrenuo u suradnji s 21 domaćim dobavljačima za 28

 Pučkih kuhinja Caritasa i Hrvatskog Crvenog križa diljem Hrvatske urodila je uspješno.

Zahvaljujući tome, tako je i Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka primilo sredstva u iznosu od 27.000,00 kn. Obzirom na Uskrsne blagdane pripremljeno je 454 prigodnih paketa koji su dostavljeni u četiri Kluba umirovljenika Belveder, Potok, Pećine i Zamet u gradu Rijeci, a prema dostavljenim podacima o broju korisnika na dan 29.3.2018.

Paketi su bili pripremljeni u prigodnim uskrsnim vrećicama, a sadržavali su 1 kg vakumirane kuhane šunke, 0,250 dkg kave i 0,100 dkg mliječne čokolade, a ukupno je utrošeno 27.008,00 kn.

U ime Gradskog društva Crvenog križa Rijeka i korisnika naših Pučkih kuhinja zahvaljujemo svim građanima koji su kupovali hrvatske proizvode te tako omogućili da osobe koje se zbog teških životnih situacija prehranjuju u Pučkoj kuhinji dožive Uskršnje blagdane.