Zbog vremenskih uvijeta akcija darivanja krvi koja se prema kalendaru akcija darivanja krvi za 2018. godinu trebala održati 27. veljače na Rabu u dogovoru s Kliničkom zavodom za transfuzijsku medicinu KBC Rijeka odgođena je za 5. i 6. ožujka. Zbog toga će se akcije darivanja krvi koje su se trebale održati 5. ožujka u Centru za darivanje krvi u Domu Crvenog križa, Janka Polića Kamova 32, Rijeka i 6. ožujka u Mjesnom odboru Turnić, F. Čandeka 36b održati:

  1. U srijedu, 7. ožujka na Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu KBC Rijeka u vremenu nakon 14:00 sati umjesto 5. ožujka u Centru za darivanje krvi. Nosioc akcije je Građevinsko tehnička škola Rijeka.
  2. U ponedjeljak, 12. ožujka od 15:00-18:00 u Mjesnom odboru Turnić, F. Čandeka 36b, umijesto 6.ožujka.